Tìm bạn cùng sở thích bắn cung

Cung Thủ

New member
Admin
Hiện nay ở VN ta, số lượng các clb mở cửa cho người dân còn ít ỏi, nhiều bạn muốn tập bắn cung nhưng chưa có clb nào để sinh hoạt. 4 Winds sẵn sàng giúp đỡ các bạn mọi mặt, từ cách setup sân tập, kỹ thuật bắn và dụng cụ để bạn có thể chơi an toàn và tập có phương pháp. Các bạn có nhu cầu giúp đỡ xin mời liên hệ với Admin là Cung Thủ.
4 Winds mong muốn là nhịp cầu nối để các bạn có cùng đam mê sở thích tìm đến với nhau để lập hội chơi chung. Các bạn có mong muốn tìm bạn xin mời đăng reply trong bài này trong đó bạn để lại tên và địa chỉ, điện thoại để các bạn khác ở địa phương tiện tìm đến liên hệ. Để thuận tiện cho việc tổng hợp danh sách một cách có hệ thống, Admin sẽ cập nhật thường xuyên và đăng lại các cá nhân/ nhóm cần tìm bạn vào danh sách " các clb và hội nhóm tại VN"
 

Đặng Duy Bình

New member
Hiện nay ở VN ta, số lượng các clb mở cửa cho người dân còn ít ỏi, nhiều bạn muốn tập bắn cung nhưng chưa có clb nào để sinh hoạt. 4 Winds sẵn sàng giúp đỡ các bạn mọi mặt, từ cách setup sân tập, kỹ thuật bắn và dụng cụ để bạn có thể chơi an toàn và tập có phương pháp. Các bạn có nhu cầu giúp đỡ xin mời liên hệ với Admin là Cung Thủ.
4 Winds mong muốn là nhịp cầu nối để các bạn có cùng đam mê sở thích tìm đến với nhau để lập hội chơi chung. Các bạn có mong muốn tìm bạn xin mời đăng reply trong bài này trong đó bạn để lại tên và địa chỉ, điện thoại để các bạn khác ở địa phương tiện tìm đến liên hệ. Để thuận tiện cho việc tổng hợp danh sách một cách có hệ thống, Admin sẽ cập nhật thường xuyên và đăng lại các cá nhân/ nhóm cần tìm bạn vào danh sách " các clb và hội nhóm tại VN"
vâng anh.
 
Top